Cech hutníků-olovářů

Dalším spolkem na Příbramsku působícím v oblasti hutnických tradic je Cech hutníků-olovářů, který byl založen již 27. 12. 1974 tehdejšími pracovníky n. p. Kovohutě Příbram, jako dobrovolný a profesně zaměřený spolek. Členskou základnu tvoří výhradně zaměstnanci podniku, dnes Kovohutě Příbram, nástupnická a. s. Členy cechu zůstávají i ti, kteří z podniku odešli a důchodci. Nejvýše postaveným členem je cechmistr, dále pak písař cechu a strážce pokladu – pokladník. Členové cechu se scházívají třikrát ročně na zasedáních. Pololetní zasedání se koná v červnu, výjezdové zasedání mimo Kovohutě koncem léta a výroční každoročně v prosinci. Na zasedání cechu jsou od počátku zváni zástupci spolků, osobnosti města, kultury a podobně. Členové cechu se pravidelně účastní akcí pořádaných Kovohutěmi. Řada členů cechu má současně členství ve spolku Cech příbramských horníků a hutníků, kde prostřednictvím akcí pořádaných tímto spolkem reprezentují, zejména na veřejnosti, současně i Cech hutníků-olovářů. Spolupráce obou spolků probíhala od počátku jejich činnosti. Cíle a náplň Cechu hutníků-olovářů jsou založené na principu kamarádství, dobrovolnosti a solidarity, stejně jak je tomu i u Cechu příbramských horníků a hutníků. Cech hutníků-olovářů byl a dodnes je neodlučitelně spojen s podnikem Kovohutě, se kterým po dobu své existence sdílel všechny změny, reorganizace a obavy o existenci, stejně jako cílevědomý vzestup v období po privatizaci podniku.
více informací naleznete na: www.cechphh.cz