Spolek Prokop Příbram

Rozhodnutí o založení spolku padlo 13. 2. 1992. Skupina nadšenců se na neformálním setkání snažila posoudit účelnost založení spolku a stanovit jeho cíle. Spolek byl zaregistrován 25. 3. 1992 pod oficiálním názvem „Spolek Prokop Příbram“, s cílem ve své práci navázat na tradici příbramského akademického spolku Prokop.
Spolek Prokop Příbram zahájil svoji prezentaci na veřejnosti již v roce svého založení organizováním slavné Prokopské pouti. Dalším primátem Spolku Prokop Příbram je akce „Mariánská štola“. Cílevědomou a obětavou prací členů spolku Prokop bylo důlní dílo upraveno a vybaveno tak, že v roce 1994, kdy se připomínalo 102. výročí důlní katastrofy na dole Marie, bylo slavnostně zpřístupněno veřejnosti.
Aktivita Spolku Prokop Příbram v roce 1994 pokračuje v uspořádání 1. ročníku akce „Mikulášská nadílka“. Jedná se o akci, která vychází z mikulášské tradice, kterou pro děti a jejich doprovod pořádá spolek v prostorách štoly Marie (peklo) a šachetní budovy dolu Marie (nebe). Je to zcela ojedinělá propagace a ukázka hornické práce a minulosti zasazené nenásilnou formou do začínající adventní atmosféry. Od té doby každoročně narůstá počet dětí, které na Mikuláše projdou havířským peklem a nebem.
Pestrá, rozmanitá a dnes již cílevědomá aktivita spolku Prokop prostupuje do sfér společenských, kulturních, sportovních a odborných, které jsou součástí života v Příbrami, Březových Horách a na Příbramsku. Následující rámcový přehled akcí Spolku Prokop Příbram tuto skutečnost potvrzuje. Vedle uvedených „nosných“ akcí spolek pořádá:
– Putování se světýlky za sv. Martinem
– Štědrovečerní troubení na náměstí J. A. Alise – Březové Hory
– Vánoční pochod dětí a rodičů Mariánskou štolou
– Silvestrovský pochod (turistická akce)
– v době Velikonoc Velikonoční pochod (turistická akce)
– cyklus povídání s významnou osobností „Na kávě s …“
Spolek Prokop Příbram důstojně reprezentuje svého neméně slavného předchůdce „Prokop, spolek slovanských posluchačů Vysoké školy báňské v Příbrami“.

více informací naleznete na: www.spolek-prokop-pribram.cz