Cech příbramských horníků a hutníků

Začátky činnosti Cechu příbramských horníků a hutníků sahají do období 60. let 20. století a jsou spojeny se Symposiem Hornická Příbram ve vědě a technice (dále Symposium), které zahájilo svoji činnost v roce 1962. V poměrně krátké době se vedle odborných jednání začaly v rámci Symposia organizovat doplňující kulturně-historické a společenské akce, jejichž cílem bylo propagovat město Příbram, region a seznamovat účastníky Symposia s tradicemi, zvyky a způsobem života horníků a hutníků na Příbramsku.

Cech byl zaregistrován 17. 12. 1993 jako nepolitické, nevýdělečné a necírkevní dobrovolné sdružení občanů.

Činnost Cechu je zaměřená do následujících oblastí:
vyhledávání a oživování hornicko-hutnických událostí, zvyků a tradic, hornických, hutnických a národních písní, včetně jejich přednesů v rámci Cechu a na veřejnosti;
příprava a pořádání hornicko-hutnických akcí zaměřených na historii a současnost. Účast na akcích pořádaných městem Příbram k významným událostem ve vztahu k historii města;
spolupráce s podobně zaměřenými spolky, organizacemi, sdruženími a nadacemi v České republice a v zahraničí;
podpora zájmu mladších generací o hornické a hutnické tradice;
propagace příbramského regionu a města Příbram jako Královského horního města.

Cech příbramských horníků byl v roce 2004 v rámci 8. setkání hornických měst v Rudolfově oceněn cenou „Český permon“ v kategorii „Hornický folklór“. V roce 2006 obdržel Cech PHH mimořádnou cenu Český permon za iniciování prvního Setkání hornických měst a obcí ČR a přípravu 10. Setkání.

více informací naleznete na: www.cechphh.cz