Organizační pokyny

Všichni přihlášení účastníci musí projít registrací!

REGISTRACE A ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Místo: budova Sokolovny Příbram, ulice Gen. R. Tesaříka 162, Příbram

 • ulice Gen. R. Tesaříka bude po dobu registrace od ul. Kpt. Olesinského k ulici U Nemocnice jednosměrná komunikace (možné zastavení u Sokolovny po dobu registrace), odjezd ulicí U Nemocnice a Riegrova,
 • silnice neslouží jako parkoviště, prosíme o plynulý příjezd a odjezd!

Registrace otevřena:
Pátek    10.06.2016    14:00-21:00 h
Sobota 11.06.2016    07:00-10:00 h

Účastnický poplatek: 200,- Kč/os. nebo 7 EUR/os.

 1. platba na účet: Česká spořitelna Příbram, č. účtu: 19-521689309/0800 a VS 3457. V případě platby převodem účastník při registraci doloží potvrzení o zaplacení účastnického poplatku,
 2. platba v hotovosti na místě při registraci. Pro hladký průběh při registraci, žádáme, aby účastníci hradili poplatek za celou skupinu jednou částkou. Upozorňujeme na možnost zaplatit poplatek platební kartou!

Při registraci obdržíte:
– pro každého účastníka tašku s upomínkovými předměty,
– v jedné tašce pro celou skupinu:

 • mapky, informace,
 • butony umožňující zdarma vstup do všech expozic Hornického muzea, dopravu zdarma, vstup na exkurze a stravenky v počtu uvedeném v přihláškách,
 • pozvánku pro dvě osoby na setkání představitelů města s čestnými hosty, které se bude konat v sobotu od 14:00 h v Sokolovně,
 • číslo stanoviště, v jakém pořadí půjde účastník při slavnostní hornické parádě.

Setkání představitelů města s čestnými hosty
– vstup pouze pro zvané na základě pozvánky (2 osoby). Program setkání: setkání zástupců spolků a měst s představiteli města s občerstvením a hudebním doprovodem.

STRAVOVÁNÍ

 • pro účastníky, kteří uhradili účastnický poplatek, je zajištěn na sobotu, 11.06.2016, oběd ve školních jídelnách v docházkové vzdálenosti od nám. T.G.Masaryka
 • přesné určení jídelny, ve které bude pro konkrétní účastníky zajištěn oběd, obdržíte při registraci,
 • doba výdeje obědů: 13:00-15:30 h.

Jídelna J1    Školní jídelna, Příbram II, K Zátiší 274
Jídelna J2    Školní jídelna Základní škola Příbram pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram

Platby za občerstvení na Březových Horách 10.-12.06.2016
Na Březových Horách – Hornická hospůdka Na Marii a stany Důl Marie a náměstí J. A. Alise budou občerstvení prodávat pouze za předem zakoupené žetony:
– cena žetonu 25,- Kč/ks, prodávat se budou v sadě po 4 kusech (cena celkem 100,- Kč)

Prodejní místa:
Sokolovna Příbram – žetony možno zakoupit již při registraci.
Prodejní místa Březové Hory: Šachetní budova dolu Marie, Stánek na nádv. Msgre. Korejse, ZŠ Březové Hory – nám. J. A. Alise

PARKOVÁNÍ

 • každý účastník bude mít vyhrazené parkovací místo na vyznačených parkovištích (mapku s označením vyhrazeného parkování obdržíte),
 • při příjezdu na parkoviště obdržíte parkovací kartu, kterou umístíte viditelně za okno svého vozidla.

Parkoviště pro účastníky oslav:
P1 – parkoviště pro autobusy
P2 – parkoviště pro autobusy a osobní automobily
P3 – VIP parkoviště pro osobní automobily
P4, P5 – parkoviště pro osobní automobily

VEŘEJNÁ DOPRAVA

 • v pátek mohou účastníci setkání využít zdarma přepravu autobusy při akci „Noc kostelů“,
 • v sobotu, budou jezdit všechny víkendové linky MHD (2A, 2B, 5B, 6A, 10A, 10B), a dále kyvadlová doprava, která bude jezdit zdarma v sobotu 11.06.2016 od 08:00 do 22:00 h v intervalech 30 minut. Zastávky: nám. T. G. Masaryka (u Uranu) – Nový rybník (mezi čerpací stanicí MOL a viaduktem) – nám. J. A. Alise a zpět,
 • v sobotu bude jezdit speciální vlak mezi Příbramí a Lešeticemi (památník Vojna – expozice Hornického muzea).

EXKURZE

 • pro malý zájem je zrušena exkurze do Brd,
 • na ostatní exkurze nebude doprava organizovaná. Časy exkurzí, které jste v přihláškách uvedli, platí. Pouze použijte vlastní dopravu.

ZAHÁJENÍ – HORNICKÉ PRŮVODY – PŘÍJEZDY, ŘAZENÍ, TRASY

PÁTEK 10. 06. 2016

 • 19:00 h    Zahájení 20. Setkání hornických měst a obcí a 16. Evropského dne horníků
  a hutníků – tribuna na náměstí T. G. Masaryka, Příbram I
 • 20:30 h    Řazení Čepobití (doporučeny kahany nebo světla, bez spolkových praporů)
  čelo průvodu u stanice Městské policie, nám. T. G. Masaryka, směrem kolem lékárny a Komerční banky do Pražské ulice, pořadí v průvodu – v čele hornická vlajka, nosiči světel, kapela a příbramské spolky, ostatní spolky, jak přijdou.
 • 21:00 h    Odchod Čepobití – za plného silničního provozu – po trase nám. T. G. Masaryka – Milínská – Špitálská – Čs. Armády – Březnická – Osvobození – nám. 17. listopadu – Politických vězňů – Kladenská – nádvoří Msgr. Korejse

Co je příbramské Čepobití:
Na rozdíl od německy mluvících krajin není Čepobití v Příbrami vojensky pojatý ceremoniál, ale průvod s kahany a světly jako úvod k plánované parádě. Je to pozvánka pro veřejnost na Slavnostní hornickou parádu, která se koná následující den v sobotu. Trasa je 2,9 km dlouhá a uprostřed trasy i v závěrečné části u Dolu Marie má poněkud větší stoupání.

Příjezdy k zahájení a hornickému průvodu „Čepobití“:

 • příjezd od kruhového objezdu u rybníka Dolejší Obora ulicí Plzeňská – otočení na kruhovém objezdu na náměstí TGM,
 • možnost zastavení a vystoupení na autobusové zastávce Z1 Uran pod kruhovým objezdem, poté odjezd autobusů a osobních automobilů na přidělená parkoviště.

Účastníci, kteří se nezúčastní průvodu „Čepobití“, mohou odjíždět z autobusové zastávky Z1 Uran na zastávku Z2 Březové Hory. Autobusy pak musí opět parkovat na vyhrazených parkovištích.

Odvoz do hotelů po programu na Dole Marie je možný ze zastávky Z2 Březové Hory.

SOBOTA 11. 06. 2016

 • 09:30 h    Hornická bohoslužba Svatá Hora.
  Výstup na parkovišti pod Svatou Horou Z3, odjezd autobusů na přidělená parkoviště.
 • 10:30 h    Řazení Velké hornické parády – čelo průvodu křižovatka Balbínova/Svatohorská alej.
  Řazení parády Svatohorskou alejí nahoru, až kam bude potřebné, v pořadí dle čísel
  v seznamu, který obdržíte při registraci.
 • 11:00 h     Na znamení 20 výstřelů z děl vyjde Velká hornická paráda po trase Svatá Hora – Svatohorská alej – Balbínova – Hrabákova – nám. Dr. Theurera – Hornická – Hornické nám. – Střelecká – Kpt. Olesinského – Jiráskovy sady – Hailova – nám. T. G. Masaryka (kruhový objezd) – zpět Hailova – Jiráskovy sady – Lázeňská – Pražská – nám. T. G. Masaryka (částečná uzavírka, zbytek parády opět za plného silničního provozu).

Přibližně po 12:00 h je Velká hornická paráda očekávána na náměstí TGM, prapory se oddělí a shromáždí před tribunou. Po dojití celé parády následují ceremonie na pódiu, stužkování praporů, atd.

Popis trasy Velké hornické parády:
Trasa Velké hornické parády měří 2,2 km a nemá žádné stoupání, vede celá z kopce nebo po rovině.

Obědy v sobotu – viz „Stravování“

Přesun účastníků na Březové Hory – autobusová zastávka Z1 a výstup na Z2, nebo pěšky cca 2 km (30-40 min.)

 • 15:00 h    Řazení Hornického průvodu na Březových Horách (částečná uzavírka provozu).
  Čelo průvodu nám. J. A. Alise, řazení směrem k Prokopskému kostelíku.
  Trasa průvodu: nám. J. A. Alise – Husova – Důl Vojtěch – Důl Anna.
  Délka trasy průvodu je asi 0,5 km, stále po rovině.

Na průvod navazuje cca v 15:30 h program v areálu Dolu Anna – Hornické muzeum Příbram.
Pozor! – od 13:00 do 20:00 h uzavřena ulice Husova.

Po programu přesun zpět do centra Březových Hor.
Od 18:00 h předávání cen Český permon v kostele sv. Vojtěcha na náměstí J. A. Alise.

Odjezdy do hotelů po skončení programů jsou možné ze zastávky Z2.

HLAVNÍ MÍSTA PROGRAMU OSLAV / Vysvětlivky k mapkám:

Lokality akce Novák 800
1 – Nový rybník
2 – Letní kino

Lokality akce 20. Setkání hornických měst a obcí a 16. Evropského dne horníků a hutníků
1 – nám. T.G.Masaryka
2 – nám. J.A.Alise
3 – Důl Marie
4 – Důl Anna
5 – Svatá Hora
J1 – školní jídelna K Zátiší
J2 – školní jídelna pod Svatou Horou
Z1 – autobusová zastávka Uran (u nám. TGM)
Z2 – autobusová zastávka Březové Hory
Z3 – zastávka parkoviště pod Svatou Horou

Parkoviště
P1 – parkoviště pro autobusy
P2 – parkoviště pro autobusy a osobní automobily
P3 – VIP parkoviště pro osobní automobily
P4, P5 – parkoviště pro osobní automobily

UZAVÍRKY A DOPRAVNÍ OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBRAM

1) Uzavírka: Nám TGM. (od ÚP, čp. 145, k MP čp. 121)
termín: od čtvrtka 09.06.2016 od 18:00 h do neděle 12.06.2016 do 24:00 h.

2) Uzavírka: ulice Milínská (od kruhového objezdu u nám. TGM po křižovatku s ul. Špitálská)
termín: sobota 11.06.2016 od 06:00 h do 24:00 h.

3) Uzavírka: Příbram VI-Březové Hory (nám. J. A. Alise)
termín: od čtvrtka 09.06.2016 od 16:00 h do 11.06.2016 13:00 h
a dne 11.06.2016 od 20:00 h do 12.06.2016 do 20:00 h.

4) Uzavírka: Husova ulice (od Dolu Anna po 21. km)
termín: sobota 11.06.2016 od 13:00 h do 20:00 h.

5) Ulice Gen. R. Tesaříka – jednosměrná od Jiráskových sadů ke křižovatce U Nemocnice
termín: od pátku 10.06.2016 od 13:00 h do soboty 11.06.2016 do 11:00 h (registrace účastníků).

6) Uzavírka: komunikace I/66 využití jako parkoviště ul. Milínská (ul. Milínská v úseku od kruhového objezdu Drupol po odbočku na ul. Brodská)
termín: od pátku 10.06.2016 od 06:00 h do soboty 11.06.2016 do 24:00 h.

7) Jiráskovy sady a okolí – sobota 11.06.2016 od 11:00 h do 15:00 h po dobu průvodu.
Příbram 25. 05. 2016

orientacni_plan_mesta

Hornická paráda 11.6.2016 – Řazení