Historie setkání

Nové podmínky pro rozvoj spolkové činnosti po roce 1990 měly za následek postupné navazování kontaktů se spolky v zahraničí. Určité kontakty z doby před rokem 1989 byly zpravidla navazovány na bázi podniků nebo zástupců regionů. Spolková činnost, pokud existovala, nehrála v těchto kontaktech téměř žádnou roli. Začátkem roku 1996 se zástupci Havířské jednoty Altenberg obrátili na Rudné doly Příbram s. p. s žádostí získat informace o spolkové činnosti v České republice a o možnost navázat kontakty se zástupci spolků. Zástupci obou stran poskytli informace o aktivitách hornicko-hutnických (v případě zástupců z Německa také havířských) spolků a o možnostech spolupráce. Že byla jednání úspěšná dokladuje účast čtyřiceti horníků z Altenbergu na Prokopské pouti 29. – 30. 6. 1996 a kolem padesáti hostů z České republiky (podstatná část z Příbramě), včetně hornické kapely pana Záruby ml. z Příbramě, na 8. Německých hornických dnech ve Schneebergu. Celá česká delegace byla naplněna dojmy. Řada obdivovala dokonalou organizaci, jiní byli nadšeni počtem krojovaných horníků, hutníků a havířů. U několika Příbramáků se začala vnucovat otázka, zda by nebylo možné připravit podobné setkání horníků, hutníků a jejich příznivců v Královském horním městě Příbram.
Za třináct měsíců, kdy se plánovalo, diskutovalo, jednalo, dohadovalo, schůzovalo a věřilo nastal den „D“, kdy se začala psát historie „Setkání hornických měst“ v České republice.
Prvé setkání hornických měst a obcí České republiky se uskutečnilo v Příbrami 6. září 1997.

1. setkání    6.9.1997                    Příbram
2. setkání    5.9.1998                    Krásno
3. setkání    4.-5.9.1999                Zlaté Hory
4. setkání    9.9.2000                    Ostrava – Petřkovice
5. setkání    15.9.2001                  Stříbro
6. setkání    14.9.2002                  Planá u Mar. Lázní – Drmoul
7. setkání    6.9.2003                    Sokolov
8. setkání    5.-6.6.2004                Rudolfov
9. setkání    25.6.2005                  Ostrava Radvanice – Bartovice
10. setkání    16.9.2006                Příbram
11. setkání    15.9.2007                Horní Slavkov
12. setkání    5.–7.9.2008              Most
13. setkání    19.-21.6.2009          Jihlava
14. setkání    10.-12.9.2010          Stříbro
15. setkání    16. – 18. 9. 2011    Chodov
16. setkání    20. – 22. 4. 2012    Chomutov
17. setkání    6. – 8. 9. 2013         Kladno
18. setkání   26. – 28. 9. 2014     Český Krumlov

Plán dalších setkání:
19. setkání    19. – 21. 6. 2015 Havířov

20. setkání    10. – 12. 6. 2016  Příbram
setkání v Příbrami je současně i 16. evropským dnem horníků a hutníků